söndag 22 juli 2012

Inget för Socialliberaler

Nu har Carl B Hamilton återkommit med sitt resonemang om sammanslagning av fyra partier. Resonemanget är avslöjande. Hans matematik har logiska luckor, men avslöjar en beklaglig syn på hans eget parti. Vad han säger är att den som nu kan tänka sig att rösta på Folkpartiet lika gärna gör det på ett av de nuvarande fyra borgerliga partierna ihopslaget parti. Carl B Hamiltons resonemang avslöjar och blottar den syn, som innebär att politikens innehåll är mindre viktig än taburetterna. Det blottar det sossehat, som finns hos delar av dagens Folkpartiet. Det finns ingenting gott i det, som sägs av Socialdemokrater. Carl B Hamilton förutsätter att alla vi socialliberaler, som vill se ett profilerat socialliberalt parti skulle ansluta oss till ett av fyra borgerliga partier sammanslaget ett borgerligt parti. Samma borde gälla även det konservativa Kristdemokraterna. För Centern kan det nog kvitta. En sammanslagning av Centern och Moderaterna är sakligt motiverad. Sakligt i meningen att politikens innehåll är nästan identiskt. Konsekvensen när det gäller en borgerlig vänster torde bli att man skulle känna sig ännu mer vilsen än i dag. Vilsenheten torde leda till initiativ till bildandet av ett nytt socialliberalt parti. Och tänk om Carl B Hamiltons meningsfränder känner missnöje med det ihopslagna partiet; ett missnöje, som leder till initiativ till bildande av ett nytt riktigt konservativt parti. Och tänk om det partiet kommer att vilja ha Carl B Hamilton som partiledare. Se där en positiv effekt av Carl B Hamiltons idé
Skicka en kommentar