måndag 23 juli 2012

Problemen i vården är politiska

Hur åtgärdar man ojämlik vård? Frågan ställs i ledaren i dagens Upsala Nya Tidning. Det borde gå att finna lösningar, är ledarens svar. Bättre administration och tillfälliga budgettillskott. Men vad menas med bättre administration? Tillfälliga budgettillskott? Nej, vården kommer att kräva att för överskådlig tid framöver mer pengar och större andel av bruttonationalprodukten går till vården. Om man i administration lägger in organiserandet av arbetet är jag med. Otaliga miljoner har betalats till konsulter för att få fram förslag till förändringar. Var finns resultatet av alla översyner? Ge mig tjugo tusen kronor så ska jag tillsammans med främst undersköterskor och sjuksköterskor presentera åtgärder, som effektiviserar för miljoner. De två grundproblemen i sjukvårdspolitiken berörs inte i ledaren. Statens styrning är dålig. Den politiska styrningen av landstingen är nästan obefintlig. Jo, visst är det speciellt att styra sjukvårdspolitik. Går inte att jämföra med någon primärkommunal verksamhet. Kraven, som få uppfyller i dag, på en landstingspolitiker måste vara stora. Ska vi få politiker, som uppfyller kraven krävs en särskild politikerutbildning. Vården är för viktig för att slarvas med. Ingen ska kunna tilldelas ett politiskt uppdrag i landstinget utan att ha genomgått politikerutbildning.
Skicka en kommentar