måndag 13 augusti 2012

Mänsklig rättighet att slippa undvikbara risker

Jag gillar Hanna Fahls krönika i dagens DN. Den är delvis raljant, men, kanske tack vare raljansen, avslöjande. Den avslöjar vår egoism. Men den avslöjar också blottorna i försvaret av vapenanvändning. En mänsklig rättighet att bära vapen? Hur kan den rätten vara en mänsklig rättighet? För vad är syftet med vapnet? Det ska vara en mänsklig rättighet att inte utsättas för risker, som vi kan eliminera. Hur ska vi med nuvarande debatt, ifråga om vapen, kunna skapa en ickevåldskultur? När hörde vi senast en partiledare tala om ickevåldskultur? När hörde vi senast en partiledare tala om satsning på fredsforskning? Vilka initiativ har tagits för att på nationell nivå sprida en icke – våldskultur till Sveriges barn? Vilka initiativ kommer att tas för att fredsforskningens resultat får en ökad tillämpning vid konfliktlösning?
Skicka en kommentar