måndag 13 augusti 2012

Skillnad mellan landsting och kommun

Med stort intresse öppnade jag tidningen i dag. Jag väntade mig en uppföljande artikel av den artikel, som beskrev personalproblemen vid Akademiska sjukhuset. Alltför många sjuksköterskor lämnar, enligt artikeln, Akademiska för att arbeta hos privata vårdgivare. Anledningen till flykten är, i första hand, att man får högre lön hos de privata och externa vårdgivarna. Även arbetsmiljö faktorn tros spela roll. Kan vi här se en förändrad syn på externa utförare. Av några slags ideologiska skäl brukar invändningar uttalas när landstinget väljer att låta annan än någon av landstingets egna enheter utföra en viss verksamhet. Kan vi nu se en viss nyansering i den debatten? Den uppföljande artikeln finns inte. Vi får kanske inte veta hur ansvariga, styrelsen för Akademiska sjukhuset, ser på situationen. Jag ställde, i en tidigare blogg, fråga om varför i kommunal verksamhet ansvariga politiker, med rätta, ställs till svars, medan i landstingsverksamhet professionen får ta ansvaret. Det här är en viktig demokratisk fråga.
Skicka en kommentar