fredag 24 augusti 2012

Landsting och kommuner har ett stort antal styrdokument

Varför fungerar den politiska styrningen i många fall så dåligt eller inte alls. En sak kan vi vara säkra på; det saknas inte måldokument. Däremot är dokumenten inte utformade för att vara tydliga styrinstrument. Till detta kommer att dokumenten är så många att i vissa fall är dom motstridiga, men generellt vet ingen vilket man ska använda sig av. Följden blir att man använder sig inte av något. Länets kommuner och landstinget i länet är medlemmar i Regionförbundet i Uppsala län. Kommunerna och landstinget har ett stort antal styrdokument. Utöver dessa har Regionförbundet följande styrande dokument: Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionalt utvecklingsprogram - Uppländsk drivkraft Verksamhetsplan 2012 Årsredovisning 2011 FoU-dokument Folkhälsopolicy Länstransportplan 2010-2021 Döm själva. Ett stort och ofta kvalificerat jobb utförs av tjänstemän för att ta fram dokumenten. Men till vilken nytta? Har vi verkligen råd att hålla på så här?
Skicka en kommentar