söndag 26 augusti 2012

Men vad vill Ni politiker med sjukvården?

Köerna till vården vid Akademiska sjukhuset har i sommar växt mer än beräknat. Styrelsen för sjukhuset tror att det här snart rättar till sig. Det tror inte jag. Som politiker borde man nu konstatera att efterfrågan på sjukvård kommer att fortsätta att öka. Vi får allt fler äldre personer, tekniken inom vården fortsätter att förbättras, och vården blir allt dyrare. Vad har man att välja mellan? Ett alternativ är att konstatera att vissa sjukdomar får man leva med så länge man kan leva, ett andra alternativ är att konstatera att mer pengar behövs och detta på bekostnad av annan eller andra sektorer i samhället samt ett tredje alternativ att förändra rutiner och arbetssätt så till den grad att bristerna försvinner. Men då måste man skyndsamt klara av att påvisa hur rutiner och arbetssätt ska förändras. Jo sannolikt handlar det om en kombination. Dock, politiskt måste man klara att visa hur kombinationen ser ut. Nuvarande attityd från politikerna håller inte.
Skicka en kommentar