fredag 24 augusti 2012

Vad var det jag sa

Jag var, tror jag, ensam bland, den så kallade, Alliansens representanter, . att vara emot att köpa sjukhusmaten från Västerås. Jag är inte glad för att jag hör till dem som fick rätt, ty patienter har inte gillat maten . Nu har man insett misstaget och tillsatt en utredning. Utredningen rekommenderar att landstinget inte fortsätter med de nuvarande samarbetsformer som idag finns med Landstinget i Västmanland. I stället föreslås att kosten ska läggas ut på upphandling alternativt bedrivas i egen regi, på samma villkor som en extern leverantör skulle ha haft. Man rekommenderar också att frågan om att bygga ett nytt kök på Akademiska sjukhusets område utreds. - Mat är en viktig del av vården. Den bästa patientmaten ska inte bara vara näringsriktig och säker. Hela måltidsupplevelsen måste vara bra och det viktigaste är att maten håller hög kvalitet, säger Ludvig Larsson (FP), ordförande i produktionsstyrelsen. - Det är för tidigt att kommentera utredningens förslag. Men det är bra att vi har fått en grundlig genomlysning när vi senare ska ta beslut om hur maten ska lagas i framtiden. Produktionsstyrelsen får information om utredningen vid sitt möte den 24 maj. Beslut i frågan kommer att fattas först efter sommaren.
Skicka en kommentar