fredag 3 augusti 2012

Var det falskt alarm om försvaret?

Vad ska svenskarna tro? Överbefälhavaren slog nyligen larm. Utan mer pengar hotas vårt försvar. Vi kan inte skapa den respekt mot omvärlden, som vår försvarspolitik syftar till. Och om jag minns rätt fanns antydningar om att den försvarallians, NATO, som vi i praktiken ingår i, men inte har ett formellt medlemskap i, inte skulle godkänna de indragningar, som kommer att bli nödvändiga. I dag läser jag en artikel om en genomgång och analys av det svenska försvaret, som gjorts inom ramen för försvarsalliansen. Enligt artikeln, som är en debattartikel, visar analysen att det svenska försvaret klarar kraftiga militära angrepp. Överbefälhavarens larmklocka fick många människor att reagera. Allt från katastrof till att vi inte behöver något försvar. Vem ska vi kunna känna förtroende för? Just nu är känslan att vi ska inte ha ledare, som ser som sin främsta uppgift att alltid hävda att resurserna är för små. Är det emellertid så att Överbefälhavaren menar och tror på vad han säger är kanske problemet en fråga om kompetens. Menar han det inte, ja då är det illa. Men, det kan ju vara så att användningen av larmklockan är befogad och att NATO-analysen inte fångat problemen. Ytterligare en teori är att debattartikeln i dag förvanskar resultaten av analysen. Alltnog, vi behöver få veta var svenskt försvar står och vad försvaret ska användas till
Skicka en kommentar