fredag 17 augusti 2012

Visa nu hur man löser konflikter med ickevåld

Hur ska man hantera fallet Assange? De kvinnor, som inbjöd honom att övernatta hos sig anser sig ha blivit våldtagna. I Sverige vill man självklart få den frågan prövad. I Storbrittanien vill man se till att han åker till Sverige för att ställas inför rätta. I USA sägs att vissa vill se hans huvud på ett fat, då man anser att han förrått sitt land. I Equador vill man skydda honom. Kanske främst för att man ogillar vissa stater. Diplomatiska förvecklingar har uppstått. Bortsett från att någon enskild eller några enskilda far illa är fallet intressant ur aspekten hur man löser konflikter genom samtal. Konflikter måste lösas med samtal eller andra ickevåldsmetoder. Tänk om det rent av kommer något positivt ur den här frågan, nämligen att världen får exempel på konfliktlösning med ickevåldsmetod
Skicka en kommentar