fredag 14 september 2012

Ändring i Dublinförordningen ännu inte beslutad

Nu har överenskommelse om ändring i Dublinförordningen träffats. Ministerrådet har ansvar för förhandlingarna.
Kommissionens förslag till ändring av Dublinförordningen ska beslutas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, vilket betyder att Europaparlamentet och ministerrådet måste vara överens för att en rättsakt ska kunna antas. Därtill ska kommissionen kunna acceptera de ändringar som ministerrådet och Europaparlamentet vill göra i förslaget, i annat fall kan kommissionen dra tillbaka det.

Eftersom ministerrådet, Europaparlamentet och kommissionen inte kom överens i den första läsningen av förslaget behandlades ärendet i en så kallad trialog. Det innebär att man inleder förhandlingar utanför den ordinarie beslutsprocessen för att nå en lösning. Trialogen om den ändrade Dublinförordningen har nu avslutats och parterna har nått en informell överenskommelse. I den trialogen har Cecilia Wikström representerat Europaparlamentet.

För att den nya förordningen ska bli antagen krävs formellt godkännande av Europaparlamentet och ministerrådet. Europaparlamentets formella godkännandet beräknas ske den 21 november och någon gång därefter är det ministerrådets tur.
Skicka en kommentar