tisdag 11 september 2012

Radio Uppland granskar landstingspolitiken

Radio Uppland belyser nu landstingets verksamheter och landstingspolitiken. Dagens fråga till lyssnarna är: Hur tycker Du landstingspolitikerna sköter sig? Om jag ringer upp Radio Uppland kommer jag att svara att man inte missköter sig, eftersom man inte ägnar sig åt det man ska, nämligen att styra. Landstinget är i teorin en politiskt styrd organisation, i praktiken styrs landstinget av de anställda.
I den typ av granskningar, som media gör finns ett problem. Grundorsakerna till bristerna är för krångliga för att göra förståeliga i tidningar och korta nyhetsinslag i Radio och TV. Grundorsakerna handlar om att landstingsfullmäktige inte fungerar renodlat som ett fullmäktige utan som styrelse med flera förvaltningar. Dom handlar om att man i teorin har en beställa - utföraorganisation, som i verkligheten inte tillämpas. Dom handlar om att man inför medborgarna ger bilden av att det är förvaltningar, som tar beslut och som någon styrelse då och då har att ställa sig bakom.
Men det här är ju för krångligt att spegla. Därför, gissar jag, blir inte heller nu pågående granskning annat än ett tillfälle för några lyssnare att vädra antingen en frustration över att ha stått i kö till en operation i tio månader eller en tillfredsställelse över bra bemötande från anställda.  
Skicka en kommentar