måndag 10 september 2012

Mälarkonferensen 2012

Jag är lite osäker på vad som gäller i fråga om att återge texter. Nu tar jag risken. Frågan om Mälarens vatten är så viktig att det är värt risken.  Jag var inte där. Tråkigt att landstinget inte var representerat. Som vice ordförande i Mälardalsrådets miljöutskott borde man ha tillfrågat mig.

Mälarkonferensen 2012 

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och dricksvattentäkt för närmare 2 miljoner människor. Mälaren har stora natur- och kulturvärden och är viktig för rekreation, fiske och sjöfart. Att bevara Mälarens vattenkvalitet för framtida generationer är ett ansvar för oss alla som bor i Mälardalen!
symbolen för Mälarkonferensen
För ett år sedan anordnades den allra första konferensen om Mälaren av fem länsstyrelser i Mälarregionen. Den gången var det Västmanlands län som stod som värd.
Årets konferens hölls i Eskilstuna med Södermanlands län som värd. Sedan förra årets konferens har det presenterats några stora utredningar med fokus på beredskap och samhällsplanering kring Mälaren. Däribland kan nämnas MSB:s utredning om översvämningsrisker vid Mälaren och Försvarsdepartementets utredning kring ansvar och finansiering av nya Slussen i Stockholm. Det var därför naturligt att dessa frågor skulle stå i centrum för konferensen. Avslutningsvis belystes frågan om behov av ökad samverkan kring Mälaren. Under konferensen delades också det allra första Mälarens Vattenpris ut - en vinnare och ett hedersomnämnande belönades.
Konferensen var välbesökt – närmare 200 personer från Mälarregionen tog del av föreläsningar och utbyte av erfarenheter. Deltagarna gav också konferensen högt betyg i den utvärdering som gjordes. Intresset från media kring frågan har också varit stort, såväl etermedia som tryckt press har tagit upp Mälarfrågan.
På den här sidan har vi samlat presentationer och referat från konferensen. Vi har också lagt upp en länk till programmet P1 morgon den 6 september 2012, som innehöll ett 10 minuter långt inslag om Mälaren.

Ljudfil från P1 morgon

Skicka en kommentar