fredag 7 september 2012

Presidentvalet i USA berör även oss

Jag blir tårögd. Visst vet jag att talet är något, som är regisserat. Men, innehållet i talet kan man inte bortse ifrån och det skiljer sig från innehållet i utmanarens tal.
Barack Obama står för en samhällssyn där solidariteten ges en plats och en roll. Miljonärerna behöver inga skattesänkningar, säger han. Han har inte lyckats infria alla sina vallöften, men han står för en samhällssyn, som världen i dag behöver. Jag skönjer också en förändring av synen på våld som konfliktlösningsmetod. Presidentvalet i USA berör oss även i Sverige. Världen behöver inte Mitt Romney, världen behöver fortsatt stöd för Barack Obama

Skicka en kommentar