torsdag 13 september 2012

När inte ens interna konflikter kan lösas

När konflikt uppstår i ett politiskt parti visas hur väl man lyckas hantera konflikter. Tankar om krishantering över huvud taget väcks. Hur ska politiker, som inte klarar den interna krisen klara att hantera kriser mellan andra grupper och mellan länder? Varje gång publicitet skapas kring partiinterna strider skadas tilltron till politikers förmåga att hantera konflikter. Till detta kommer att partiets medlemmars förtroende för partiets ledning påverkas negativt.
Den här oförmågan visas också i attityden till konflikter mellan länder. Många exempel finns, men det som först påminner mig om oförmågan är Bushs angrepp på det irakiska folket. Bra sa genast de svenska partiledarna (med ett par undantag). Det var enklast så.

Skicka en kommentar