torsdag 6 september 2012

Hoppas vi kommer att gå Tysklands väg


Nedanstående har jag hämta från en artikel i Dagens Industri.
Vem ska man tro på, tro på.....Ja de flesta av oss torde helst vilja tro på Kåberger. Och ju mer jag tar reda på desto mer övertygad blir jag om att det är förnybart, som måste gälla i framtiden. Synd att debatten innehåller så många falska uppgifter. Att hålla på och lägga krut på att diskutera vilka länder, som bygger ut kärnkraften måste vara meningslöst. Antingen bygger man ut eller så gör man det inte.
Hoppas vi får en tydlighet i Sverige om att vi ska gå Tysklands väg (i enrgipolitiken).

"Förnybar energi har i år stått för mer än två tredjedelar av den svenska elanvändningen. Att som Carl B Hamilton (FP) påstå att det inte finns alternativ till kärnkraft är fel. Fakta visar att kärnkraften snarare är på väg att konkurreras ut, skriver professor Tomas Kåberger.
Carl B Hamilton hävdar att det inte finns några fossilfria alternativ till kärnkraft. Han har fel. Sverige och Tyskland har visat att man kan ha ekonomisk tillväxt och minska koldioxidutsläpp samtidigt som man stänger kärnreaktorer. Det är inte längre bara ett ideal. Det är vad som händer i verkligheten".
Skicka en kommentar