tisdag 11 september 2012

Mobbning

Just nu belyser Radio Uppland problemet med mobbning. Mycket bra inslag.

Mobbningsbeteende är ingenting man föds med.  Mobbning är en fråga om livskunskap. Hur bibringas våra barn livskunskap? De flesta av oss svarar nog att detta är en fråga för föräldrarna, och nöjer oss med det. Men är inte det för enkelt. Problemet existerar och tycks öka i omfattning. Ett hållbart samhälle kräver frånvaro av mobbning och ickevåld. Min slutsats blir att föräldrar måste få stöd i form av ett skolämne Livskunskap.
Mobbning är inte ett fenomen, som finns endast bland unga människor. Jag åsåg i går kväll en utstuderad mobbning utförd av politiker. Hur ska sådana politiker kunna fatta kloka beslut? Hur kan ett parti acceptera att sådana personer får inneha viktiga politiska poster? Här torde inte en kurs i livskunskap hjälpa. Här gäller att förhindra fortsatt politisk representation för dessa personer.
Tvinga mobbaren att flytta på sig
Skicka en kommentar