måndag 24 september 2012

C+KD=sant

"Nu fortsätter vi det långsiktiga arbetet med att stärka C i hela landet", sa Annie Lööf nyligen. Arbetet har alltså pågått en tid, för att stärka partiet; en tid under vilken partiet försvagats kraftigt. Men man ska fortsätta arbetet. Vilket arbete undrar nog många. Ett högerparti, som tillsammans med Kristdemokraterna är dagens höger i Sverige. Folkpartiet står och väger mellan denna höger och en borgerlig mittenlinje där Moderaterna försöker få oss att inse att dom hör hemma. 
Mitt råd till Centern och Kristdemokraterna, Slå samman partierna till ett parti och ge det namnet Modern höger.
KD:s fyra procent plus Centerns tre och en halv kan komma att bli sju och en halv bortkastade procent. En sammanslagning torde kunna ge åtninstone sex procent, vilket innebär endast en och en halv bortkastad procent genom en sammanslagning.
Sedan Centern upphörde att vara ett miljöparti har kräftgången blivit tydlig. Att sälja bort kärnkraftsmotståndet mot tre taburetter har nu straffat sig

Skicka en kommentar