torsdag 20 september 2012

Är det svårt att få kontakt med politiker?


"Vi har väldigt svårt att komma i dialog med HSS inför en ny avtalsperiod. Vi började i aprill försöka få tillstånd ett informellt möte med några ur majoriteten. ...............
Annars får väl vi i brukarrörelsen ju ta till media igen, men det är inte så lockande perspektiv. Något planerat genomtänkt inlägg i så fall." Citatet är hämtat från ett mail från en, så kallad, brukarorganisation.

Man började i april med att få till stånd en kontakt med beställarpolitiker inom landstinget. Om inte landstinget är intresserat av att köpa tjänster av organisationen i fråga är en sak. Då får man klargöra detta. Men det som engagerar mig i sådana här fall är om det är omöjligt att få till den kontakt i vilken besked kan ges. Politiker är ombud för medborgarna. Mot den bakgrunden får det inte hända att klagomål handlar om att man inte får kontakt.

Skicka en kommentar