fredag 21 september 2012

I Norrbotten är man bittra

Seger för pendlare ropar UNT ut i dag. Och visst är det så. Sträckan Uppsala - Stockholm är en lönsam sträcka och resenärerna är kanske nära två tusen per dag.
Men när jag propagerar för satsningar i den här regionen tänker jag på vad mina kontakter i Norrbotten. "Nog vill man att att vi ska bryta malm, men att se till att den kan transporteras det vill man inte ta ansvar för. Jo den ska transporteras på väg. Oerhört tunga vägtransporter kommer att medföra stora skador på vägarna, men inga pengar till att reparera. Man bryr sig bara om att få plocka hem skattepengarna till Sockholm."
Jag förstår bitterheten. Och jag kan instämma i den balanserade kritiken.
Skicka en kommentar