torsdag 6 september 2012

Många ser positivt på privat vård

Vilken flathet. Politikeruttalandena om Uppsala Cancer Clinic från landstingspolitiker förskräcker. Man har inte tagit ställning, man vet inte eller så tycker man att det egna partiet ska ta upp frågan. Man tror inte det är sant. Har inte varje parti diskuterat frågan om huruvida landstinget ska teckna avtal med kliniken? Man borde ha ägnat stor del av sina gruppträffar åt frågan.
Lika beklämmande som den politiska flatheten är reaktioner, såsom den om att landstinget borde betala en enda viss operation. Sådant kallar jag populism.
Patientsäkerhetsfrågan borde vara enkel att klara ut. Min reaktion: Presentera en patientsäkerhetsbedömning och och ta upp, i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, ett ärende om tecknande av avtal med den privata kliniken. Att döma av reaktioner i media finns ett starkt stöd för extern drift av sjukvård. Detta trots att den externa utföraren har kalkyl, som innebär vinst. Den här attitydförändringen, för det ser ut att handla om förändring, ska vi vara glada över
Skicka en kommentar