onsdag 26 september 2012

Vårt landsting ett gott föredöme


Vården behöver i framtiden många nya medarbetare. Dessa går i dag i skolan. Dom bör informeras om att dom kommer att behövas i vården. Genom PRAO-elevsystemet kan intresse skapas. Systemet måste uppmuntras. 
Det finns emellertid frågor, som man måste ta ställning till och riktlinjer utfärdas för. När ska en elev få delta och på vilket sätt. Ett avskräckande exempel är det fall i Malmö där en elev fick medverka genom att skära i en patient.
Är det här ett problem hos oss? Nej. I vårt landsting har man klara riktlinjer.
Det här skriver jag för att jag vet att det finns landsting där man brottas med problemet.
Det här är ännu en fråga i vilken vårt landsting är ett gott föredöme


Skicka en kommentar