onsdag 26 september 2012

Landstingsskattehöjning torde vara oundviklig


"Akademiska sjukhuset i Uppsala räknar nu med att inte kunna klara årets budget. Prognosen är nu sämre ut än hur det såg ut i våras." Det här läser jag på Radio Upplands hemsida.
Sjukhuset räknar nu med att göra av med 102 miljoner kronor mer än vad budgeten tillåter.
"Antalet anställda på Akademiska sjukhuset ökar också med 1,9% - trots att det finns en sparplan som säger att det ska bli färre anställda. Antalet anställda har ökat med 104 heltidsanställda - om man jämför perioden maj - augusti i år med samma period förra året."
Man skriver här också att minskning av antalet vårdplatser är en del av sparplanen. Jag är tveksam om uppgiften är korrekt. Jag tror inte att en sådan sparplan är beslutad. Jag tror att styrelsen för Akademiska sjukhuset ännu inte tagit ställning till en sådan plan. I inga andra sammanhang än sjukvården tas beredningsunderlag fram som om dom vore beslut.
Vi har nu att se fram mot vilka slutsatser styrelsen för Akademiska sjukhuset drar av senaste ekonomiska prognosen. Jag har svårt att se hur man ska kunna undvika stor skattehöjningar framöver. Gällande sparplan, som anger minskat antal anställda, är orealistisk eller så är beslutet för otydligt eller så är professionen olydig eller så är professionen inte tillräckligt kunnig...Vilket som gäller måste styrelsen klara ut och ge uttryck för. Jag tror mig veta svaret. Planen är orealistisk. Dock är jag rädd för att beslutet blir att ge nya uppdrag till professionen, uppdrag, som uppdragen hittills inte går att verkställa.

Skicka en kommentar