lördag 15 september 2012

Ska vi bara stillatigande acceptera?

Jag följde presskonferensen. Den var väl förberedd, men den gav ett intryck av äkthet, inte regisserad för att vara underhållning. Och den kändes så oerhört viktig. Den grymhet, som drabbar så många, fick också ansikten. Presskonferensen tror jag fick många att inse att vi ständigt måste anstränga oss för att sprida demokratin i världen och för att bevara och stärka demokratin här och nu.
Inte en sekund snuddar mina tankar vid en uppfattning att de två journalisterna skulle ha kalkylerat med att ta  risken att dödas för att kunna tjäna pengar. Inte en sekund snuddar mina tankar vid en uppfattning att journalisterna får skylla sig själva när man medvetet bryter mot ett lands lagar. Detta säger jag med anledning av uttalanden av en politiker i ett TV - debattprogram.
Visst kan journalisterna komma att kunna tjäna pengar på att sprida kunskap i de viktiga demokratifrågorna  Än sen då? Har politikern synpunkter på att även andra hemskheter används som ämne i föredragshållning. Visst finns exempel på att personer blivit mycket rika genom att hålla föredrag om upplevda övergrepp. Men   vi ska, i stället för att tysta ner, uppmuntra all information om brister i demokratin och mänskliga rättigheter.
Har politikern någon synpunkt på att en fotbollsspelare tjänar på mindre än en dag vad jag har i lön på ett år?
Skicka en kommentar