onsdag 7 november 2012

U-FOLD

I dag har jag varit på ett seminarium med U-FOLD, ett Forum om forskning om läkemedels- och drogberoende. Den övergripande fråga, som ställdes i dag var: Är narkotikapolitiken i otakt med den befintliga forskningen? Frågan ställdes mot bakgrund av två händelser, SVT:s granskning av Västbergamodellen och Riksdagsledamoten Petzälls bortgång. Slutsatsen av seminariet är, för min del, att forskning, politik och behandling går i otakt. Olika aktörer ägnar sig för mycket åt att kritisera varandra och för lite åt att samarbeta. U-Fold verkar just för att åstadkomma ett sådant förbättrat samarbete
Skicka en kommentar