fredag 16 november 2012

Delar av Östersjöns botten är döda

Det finns några positiva saker att säga om Östersjöns tillstånd. Halterna av en del farliga miljögifter som PCB, DDT och lindan har minskat, även om riskerna absolut inte får negligeras. Några av de hotade arterna, som havsörn och gråsäl, har på nytt byggt upp stabila stammar. Men problemen i Östersjön är långt ifrån lösta. Algblomning, miljögifter och övergödning visar att balansen är rubbad. Stora delar av Östersjöns botten är döda eller döende. Östersjön har ett mycket långsamt vattenutbyte med världshaven. Det faktum att det i genomsnitt tar 30 år för vattnet i Östersjön att bytas ut, innebär att föroreningar stannar kvar under lång tid.
Skicka en kommentar