lördag 17 november 2012

¨Patientsäkerhet, en politisk fråga

Vad politikerna måste inse är att patientsäkerheten är en politisk fråga. På varje sammanträde i Landstingsstyrelsen och produktionsansvariga styrelser borde en punkt heta just ”patientsäkerheten”. I Landstingsfullmäktige borde åtminstone två gånger per år debatteras patientsäkerhetsåtgärderna i allmänhet och vilka politiska beslut, som erfordras för att nå en förbättrad patientsäkerhet, i synnerhet. De årliga patientsäkerhetsberättelserna är ett utmärkt material att ha som underlag för tankeutbyte i landstingsfullmäktige. Varje vårdgivare (=utförare av vård) är skyldig att sammanställa en sådan berättelse senast första mars varje år enligt nya patientsäkerhetslagen. Ett tecken på ointresse är att i vissa landsting berättelserna inte ens har samlats in och sålunda inte behandlats politiskt. Berättelserna ska hållas tillgängliga "för den som önskar ta del av den" heter det. Men varför har inte alla fullmäktigeförsamlingar önskat? Politikerna borde också ständigt fråga sig hur man använder Patentnämnden för att genom anmälningarna till denna ta reda på vad som krävs för att undvika upprepningar av begångna fel. Och, inte minst, organisationen måste anpassas till patienternas behov och perspektiv. Hur lätt är det att förstå att vissa politiker är beställarpolitiker och andra är utförarpolitiker. Ska man envisas med att fortsätta att ”beställa” sjukvård torde det enda rimliga vara att de politiska styrelserna för produktionen ersätts med professionella styrelser och politiken koncentreras till Landstingsfullmäktige och Landstingsstyrelsen Här, landstingspolitiker ligger Era utmaningar för en förbättrad patientsäkerhet.
Skicka en kommentar