måndag 19 november 2012

Omskrivet protokoll

Jag har läst ett protokoll från sammanträde med styrelsen för Akademiska sjukhuset, Enköpings lasarett, Primärvården och Folktandvården:
"Produktionsstyrelsen beslutar
att uppdra till sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset att till Produktionsstyrelsen resten av år 2012 redovisa status i sjukhusets budgetarbete
att uppdra till sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset att till Produktionsstyrelsens sammanträde i november skriftligt redovisa strategin för att reducera personalkostnaderna
att i övrigt lägga förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter till handlingarna

Jag hör till dom, som tycker att kunskapen hos oss medborgare om offentlig verksamhet är för dålig. Det gäller inte minst landstingsverksamheten. Men vi ska nog vara glada om ovanstående stannar i landstingets akter.

För att protokollet ska kunna spridas måste det få följande utformning:

Produktionsstyrelsen beslutar att uppdra till sjukhusdirektören för (borde ju heta "vid") Akademiska sjukhuset
att till Produktionsstyrelsens sammanträde i november framlägga förslag till åtgärder för att reducera personalkostnaderna med tio procent
att uppdra till sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset att vid Produktionsstyrelsens sammanträde i november informera om pågående arbete med framtagande av förslag till budget
att lägga övriga förvaltningars ekonomirapporter till handlingarna

Skicka en kommentar