tisdag 20 november 2012

Borde ge stora och feta rubriker

Varje tidning, varje TV - kanal, varje radiokanal får väl själv bestämma vad man ska belysa och analysera. Men nog är det skandalöst att det blir bara små notiser kring klimatförändringskatastrofen, som hotar. Konsekvenserna av vårt sätt att leva på kommer att bli oerhört allvarliga. Situationen är så allvarlig att tidningarnas förstasidor borde täckas av rubriker om hotande katastrof.
Varför har klimatfrågan tagits bort från de flesta agendorna? Varför ger inte ny forskning, som visar att vi går mot mycket större uppvärmning än man tidigare trott, stora feta rubriker?

Attityden hos media och hos många av oss bland allmänheten är oansvarig. Forskarna blir alltmer entydiga i sina rapporter. Det finns numera ytterst få seriösa forskare som ifrågasätter att de ökade utsläppen av växthusgaser är den primära anledningen till att jordens medeltemperatur ökar. Och nu senast visar rapporter att vi, om inte mer görs, går mot en katastrof.
Fortfarande ser vi hur hänvisningar görs till att naturliga variationer i klimatsystemet ligger bakom de förändringar vi nu upplever som forskare hävdar hotar oss. Här är det viktigt att lyfta fram ny och viktig kunskap. Vilket ansvar tar var och en av oss och vilket ansvar tar media?
Skicka en kommentar