söndag 18 november 2012

En lag som förbjuder dumhet

"Vi socialdemokrater föreslår att en lag om investeringsskydd införs för att begränsa att skattefinansierade verksamheter säljs ut till privata ägare till underpris."  Det här är skrivet av två socialdemokratiska landstingsråd i en debattartikel i dag.
Bakgrunden är landstingets försäljning av tre vårdcentraler till ett privat företag. Vad jag saknar i deras förslag är en prislista, som gör att ingen behöver tänka över huvud taget.
Jag ska nu bräcka de två landstingsråden. Jag ska skriva en artikel i vilken jag föreslår en lag, som förbjuder dumhet. Vilka konsekvenserna för vårt landsting en sådan lag skulle få kan bara tillämpningen av lagen ge svar på. Eller...?
Skicka en kommentar