söndag 18 november 2012

Ännu Nyare Nya Moderaterna

I dag handlar Upsala Nya Tidnings ledare om de ännu nyare Nya Moderaterna. I stort ska vad som framkommer i en opinionsundersökning avgöra politikens inriktning. Tala om att lyssna på medborgarna. 
Det är inte ovanligt att jag utbyter tankar med personer jag möter på sta´n. Nu får jag räkna med att om jag möter en Moderat och frågar vilken uppfattning partiet har i en viss fråga, den ännu nyare Nya Moderaten fuktar sitt finger och pekar med det upp i luften. I kommande politiska debatter får vi nog se den ännu nyare Nya Moderaternarepresentanten sitta med en öronpropp, en direktkoppling till SIFO. "Men Ni Moderater har ju sagt att...." Den ännu nyare Nya Moderaten sätter handen för örat och lyssnar. "I Norrbotten tycker vi att vargen ska utrotas, i Stockholm tycker vi att antalet ska ökas med två hundra. I Norrbotten.
För några dagar sedan när de ännu nyare Nya Moderaterna presenterades bloggade jag så här:  
Vilket ansvar tar ett parti, som vill forma sin politik utifrån opinionsundersökningar. Moderaterna i Uppsala ska ta hjälp av sådana för att forma politiken inför nästa val. Man anser att opinionsundersökning är ett sätt att lyssna på väljarna. Tyvärr är detta ett ytterligare tecken på avideologiseringen av politiken. Det här är inte bara ett fel i synen på ett partis roll, utan det är dubbelfel.Det första felet är att koll av opinionsläget är inte samma som att lyssna på människor. Det andra är att man inte tar sin opinionsbildande uppgift på allvar. Politiska partier ska bilda opinion för de idéer partierna står för och utöver det lyssna på människor för att forma sin politik. Lyssna är emellertid inte samma som att pejla opinionen. Nyheten om Moderaterna i Uppsala är allvarlig. Risker finns för att andra partier influeras och tar ytterligare steg mot att bli endast valorganisationer.
Skicka en kommentar