lördag 3 november 2012

M och miljöpolitiken

”Moderaterna hotar sänka historiskt klimatbeslut i EU” Färre utsläppsrätter. Ett brittiskt förslag i EU skulle kraftigt minska klimatutsläppen samtidigt som EU-ländernas skulder kan minskas med hundratals miljarder. Men Moderaterna har tagit intryck av svenska särintressen och hotar att sänka det historiska initiativet, skrev härom dagen två medarbetare vid tankesmedjan Fores. Kanske är detta ett bra exempel på hur retorik och politik i praktiken skiljer sig åt. Hur vill Moderaterna bedriva miljöprojektet EU?
Skicka en kommentar