tisdag 30 oktober 2012

Senkommen debatt

Ibland blir den politiska debatten konstig. Jag har under flera års tid i olika sammanhang skrivit om politisk styrning och brist på sådan. Jag har, bland annat, förvånat mig över hur enkelt systemskiftet till mångfald i utförandet av, så kallade, välfärdstjänster, genomförts. Det torde inte råda någon tvekan om att andra utförare än kommuner och landsting tillför värden. Men att man inte vinnlagt sig om att innan man tecknar avtal ha utarbetat uttryck för de krav som måste ställas, är mycket förvånande. Inte förrän konsekvenserna visar sig får man den debatt, som borde förts för många år sedan. Offentliga sektorns intresse ska vara att produktionen av tjänster ska hålla hög kvalitet, att kostnaderna för skattebetalarna inte är högre vid annat utförande än i offentlig regi och att delar av ersättningen inte förs ut ur landet. Den ställning Socialdemokraterna föreslås ta i frågan har en inriktning, som gör att en bred enighet kan skapas i frågan om utförandet av välfärdstjänster.
Skicka en kommentar