tisdag 30 oktober 2012

Ett förslag är just ett förslag

Det ska bli intressant att notera vilken uppfattning Folkpartiet kommer att ha i frågan om betyg redan i fjärde klass. Det finns nu ett förslag till skolpolitiskt program från en arbetsgrupp. Förslaget ska behandlas av partiets högsta beslutande organ, landsmötet. Eller...? Rubrikerna är vilseledande. "Nytt skolpolitiskt program presenterades". Falsk rubriksättning. Pressombudsmannen borde kopplas in. Rubriken far med osanning. Borde ha haft lydelsen "Förslag till nytt skolpolitiskt program presenterades". Men det är inte bara medias fel. Partiledningarna presenterar förslag som om dom vore beslutade. Att partiledaren dessutom är den som presenterar är näst intill tjänstefel, eftersom det därigenom blir partiets fastställda ståndpunkt. Och, hur ska det högsta beslutande organet kunna inta annan ståndpunkt efter att partiledaren talat om vad som ska gälla.
Skicka en kommentar