torsdag 1 november 2012

Varför lyckas man i Eskilstuna?

Jag förstår inte varför den politiska miljö- och eenergidebatten inte handlar om biogasen än vad den gör. Biogas är ett utmärkt fordonsbränsle, den innebär återföring av växtnäring och den minskar klimatpåverkan. Vi utnyttjar i dag endast en liten del av tillgängliga substrat för produktion av biogas. Jordbruket kan svara för många, såsom stallgödsel, energigrödor och rester från växtodling. Mest framgångsrik är, för närvarande produktionen ur avloppsslam och matavfall. Det finns alltså flera skäl för kommuner och landsting att satsa på biogasproduktion. Uppsala har varit tidigt ute. Dock är angeläget att insamlingen av matavfall och livsmedelsrester blir effektivare. På tok för mycket avfall bränns i dag. Dt går att nå över nittioprocentig insamling. Detta visar, till exempel, Eskilstuna och Västerås. Politiker i Uppsala, åk dit och fråga hur dom gjort för att lyckas.
Skicka en kommentar