söndag 4 november 2012

Partierna och ordet miljö

Sådana här unddersökningars värde kan diskuteras. Kanske är dom, i första hand, enbart kul. Dock kan jag inte komma ifrån en känsla av allvar, kanske för att det handlar om just miljö. Jag hoppas det är tillåtet att återge artiklar så här. Undersökningen står Svenska Naturskyddsföreningen för. Socialdemokraterna Socialdemokraternas val av ny partiledare efter Håkan Juholt har inneburit ett steg framåt. Stefan Löfvéns tal i Almedalen i år var ett viktigt vägval där han i såväl inriktning som konkret politik lyfte både klimatfrågan och vissa andra miljöfrågor. Men för att orden ska få genomslag krävs tydligare fokus framöver, exempelvis nämndes inte miljöfrågorna alls i den nya affärsplanen för Sverige. Och i skuggbudgeten var Almedalslöftet om en ny klimatmiljard reducerat till fjolårets nivå. Antal miljöord: 80 Moderaterna För Fredrik Reinfeldt har vi sett en negativ trend. Vid regeringsbildningen 2010 sa statsminister Fredrik Reinfeldt: ”Vår klimatpolitik innebär att Sverige ska visa ledarskap genom att agera både här hemma och internationellt. Med nationella åtgärder kan vi gå före och visa vägen för den omställning som är nödvändig i världen.” I tidigare Almedalstal har Reinfeldt också klart efterlyst ledarskap i klimatfrågan. I år nämndes klimatfrågan endast en enda gång. I anföranden i riksdagens partiledardebatter har han inte nämnt miljöfrågorna en enda gång. Det är anmärkningsvärt, även i ett internationellt perspektiv. Det positiva undantaget är årets sommartal som bland annat lyfte fram utbyggd kollektivtrafik. Det är hög tid för landets statsminister att åter vakna i miljöfrågan. Antal miljöord: 18 Miljöpartiet Miljöpartiets språkrörspar har uppenbarligen bestämt sig för att dela upp ansvaret. Åsa Romson har tagit ansvaret för att kommunicera miljöfrågorna. I skuggbudgeten finns stora miljösatsningar. Men när förslaget till nytt partiprogram nyligen sammanfattades saknades ordet miljö som en förutsättning för välståndet, partinamnet till trots. Antal miljöord: 225 Folkpartiet Jan Björklund har i vissa av sina framträdanden tagit upp klimatfrågor, ofta i samband med att förespråka ny kärnkraft, vilket han är ensam i partiledarkretsen. Samtidigt är han den enda av de granskade som i materialet kritiserat den slopade skatten på handelsgödsel. I skogs- och vattenfrågor söker partiet åter grön liberalism men utan tempoökning hos partiledaren når man inte långt. Antal miljöord: 40 Centerpartiet Sedan Annie Lööf tog över i Centerpartiet kan vi se en utveckling mot mer av framåtblickande gröna visioner och mindre av upprepningar av redan genomförd politik. Det kan bli klart bättre och för att partiledarorden ska bli trovärdiga krävs dels att miljö- och energiministrarna får gehör i konkret regeringspolitik, dels att andra centerministrar slutar driva motsatt både retorik och politik. Antal miljöord: 89 Vänsterpartiet Lars Ohlys partiledarskap var mot slutet en retorisk utförslöpa för miljöpolitiken. Med Jonas Sjöstedt har miljöfrågorna istället lyfts fram tydligt, inte minst i början av partiledarskapet, särskilt på klimatområdet. Men retoriken har så här långt inte gjort att partiet skapat majoriteter för beslut. Antal miljöord: 66 Kristdemokraterna Göran Hägglunds intresse för miljö- och klimatfrågor är knappt mätbart i vår undersökning. Endast i ett av tio granskade tal nämns frågorna och då i förbifarten. Det harmonierar med hans bristande vilja till dialog i frågan. Antal miljöord: 3 Sverigedemokraterna Jimmie Åkessons resultat är så dåligt att han får den amerikanska presidentkandidaten Mitt Romney att framstå som en modig miljöpolitiker. Antal miljöord: 5 Sammanfattningsvis ser vi en stor variation, men också ett nymornat miljöintresse i några partier. Ändå är det tydligt att de ansiktslyftningar som pågår går alldeles för sakta. Behovet av ledarskap och politiska beslut har aldrig varit större. Issmältningen på Arktis går snabbare än i de mest pessimistiska scenarierna, samtidigt som naturskogar faller och välkända miljögifter fyller våra barns lekrum. Fler konkreta förslag måste presenteras Svenska folket är oroat för miljöfrågorna och samtidigt vet vi att miljösatsningar kan ge jobb, stärkt konkurrenskraft och bättre folkhälsa, något som många företag och kommuner har förstått. Därför är det är obegripligt att partiledarna så sällan talar om möjligheten att ställa om till hållbar utveckling. Den ekonomiska krisen skapar unika möjligheter att i närtid genomföra stora miljöinvesteringar, som på sikt ändå är oundvikliga och som med åren bara blir dyrare. I tider av kris krävs politiskt ledarskap men i Sverige fokuseras det sällan på trygghet för framtiden. Det skiljer sig från EU-nivån, där resurseffektivitet i vid mening gjorts central – både på grund av och trots den ekonomiska krisen. 2014 är det stort valår, i allt från kommunfullmäktige i Sveg till Europaparlamentet. Vår granskning halvvägs dit pekar på att miljöfrågan är på väg att lyfta i flera partier, men för att leda till konkreta beslut måste partiledarna axla ett starkare ledarskap och redovisa både visioner och förslag. Vi utmanar ledarna att stärka sitt miljöengagemang Det saknas idag en berättelse som visar hur en bred samhällsomställning kan genomföras. Det saknas politiskt ledarskap. Vi utmanar därför landets partiledare att möta denna slutsats med stärkt kommunikation och engagemang. Först då kan samhällets samlande krafter för framtiden frigöras. Vi ska göra vad vi kan för att hjälpa till att ställa om Sverige. Inför valet om två år kommer vi att granska vilka partiledare som gjort detsamma – i både ord och handling.
Skicka en kommentar