söndag 4 november 2012

Sverige näst sämst i Europa på utbyggnad av förnybar energi

Lite mer funderingar kring energipolitiken. Det känns som om de svenska politikerna går och väntar på att någon annan ska avgöra energipolitikens inriktning. För nog är det väl så att vi står inför ett vägval. Kommer något företag vilja satsa närmast ofattbara belopp på ny kärnkraft eller finns företag, som kommer att satsa ännu mer än för närvarande på förnybar energi? Nja, företagen kommer knappast ge svar på frågorna innan regering och riksdag pekat ut vägen. Förnybar energi byggs ut mest långsamt i Europa av Lettland och Sverige. Vilken är förklaringen? Att den är politisk kan vi utgå från.
Skicka en kommentar