söndag 11 november 2012

Större bilfri och cykelhuliganfri innerstad

Tack än en gång UNT för ledaren. I dag om bilfri innerstad. Jag hör till dem, som inte förstått tanken bakom planeringen av och för Dragarbrunnsgatan. Det lilla centrum Uppsala har känns kort sagt alltför dominerat av bilism och av rörighet. För en mindre initierad syns förslaget om Drottninggatan som paradgata, förlängd gågata längs Svartbäcksgatan och gågata längs Dagarbrunnsgatan som mycket tilltalande. Men eländet i centrum handlar om inte bara bilar utan även cyklar. Vi cyklister struntar fortfarande i hur vi placerar cyklarna och i var och hur vi cyklar. Stadsplaneringen måste ske i nära kontakt med Polisen. I dag tycks cyklandet få ske helt på det sätt den enskilde cyklisten finner bäst.
Skicka en kommentar