lördag 27 oktober 2012

Vad säger HSS om avtalsbrottet?

Landstinget avråds från avtal med Uppsala Cancer Clinic. Orsaken är att tillräckligt bred kompetens saknas. Det är organisationen Sveriges kommuner och landsting, som utrett. Det är väl bra att man klarar ut frågeställningarna. En fråga, som jag ännu inte fått svar på, är vad Hälso- och sjukvårdsstyrelsenhar sagt om Produktionsstyrelsens avtalsbrott. "Leka affär"-systemet innebär ju att ett politiskt organ köper tjänster av ett annat organ. I avtalet mellan HSS och Produktionsstyrelsen måste ju verksamheten med de canceroperationer, som nu UCC ska bedriva vid privat klinik, ha ingått. När Produktionsstyrelsen inte längre lever upp till avtalet ska väl det betraktas som ett avtalsbrott.
Skicka en kommentar