fredag 7 december 2012

Ekonomiska styrmedel


Genom att växla skatt på arbete mot skatt på miljöförstöring, förenas miljömålen med de ekonomiska. Då är det viktigt att tydliga och motsvarande sänkningar av skatten sker på andra områden. Så var inte fallet vid, till exempel, höjningen av dieselskatten. Kilometerskatt för lastbilar och alternativa bränslen behövs för att skatteväxlingen inte ska bli en ren och oförfalskad skattehöjning eller svartväxling. Höjningen av bränslekatter riskerar att bli ett slag i den redan förorenade luften och minskar inte trafik och utsläpp annat än mycket marginellt. Den slår dessutom hårt mot glesbygden där biltrafiken inte alls ger lita stor miljöbelastning.

Jag tror på de ekonomiska styrmedlen. Den som har, eller erbjuds, valfrihet brukar välja det ekonomiskt mest fördelaktiga. Alltså måste det miljövänliga bli det ekonomiskt fördelaktiga och därmed ett naturligt och attraktivt val. Alternativrörelserna gav oss en ökad miljömedvetenhet just därför att de visade på alternativ. Alternativ som saknas idag och gör en växling svår eller rentav omöjlig om de inte först skapas. För det arbetet behövs en bred enighet i riksdagen
Skicka en kommentar