fredag 7 december 2012

Utnyttja solen

I ett brev från min elleverantör läser jag följande:

"Svenska villatak minskar den globala uppvärmningen
Just nu pågår ett klimatmöte i Qatar. Målet är att världens politiska höjdare ska enas om ett avtal som ska minska utsläppen av koldioxid och hålla den globala uppvärmningen under två grader. I en färsk rapport från Världsbanken varnas det nämligen för en temperaturökning på fyra grader redan till år 2060. Som tur är finns det en lösning på problemet: Solkraft!
Här i Sverige har vi faktiskt bättre förhållande för solkraft än vad man kan tro med hela 900 soltimmar per år. Det är lika mycket som Tyskland, som har kommit mycket längre i utvecklingen av solkraft. Skulle man förse alla södervända tak i Sverige med solpaneler skulle vi kunna producera motsvarande fem kärnkraftsreaktorer"

Men vi måste ju vilja. Och vill vi så kan vi. 
Skicka en kommentar