fredag 7 december 2012

Politiken och energiproduktionen

Varje anläggning för produktion av el och värme måste försäkras för även kostnader, som orsakas av olycka. Valet av energiproduktion ska inte träffas genom politiska beslut. Alla typer av produktionsanläggningar ska tillåtas förutsatt att de uppfyller generella krav på hälsa, miljö och säkerhet. Jag känner starkt för den här åsikten. Men vilka är bristerna i resonemanget? Politiken handlar om vilka kraven ska vara. Går det att nå bred samsyn? Klarar politiken att låta bli att tala om kärnkraft och andra energislag, för att i stället tala om kraven på hälsa, miljö och säkerhet? Det är tveksamt. Ty innebörden av det här resonemanget är ju, bland annat, att dagens kärnkraft blir omöjlig.
Och därmed är det som egentligen är politik omöjligt att åstadkomma
Skicka en kommentar