fredag 7 december 2012

Bistånd till de sämst ställda

Detta är intressant. Vad krävs av solidaritet? Vart land sköta sig självt? Folkpartiets tankar om EU som en federation ställer nedanstående i ett tydligt ljus. Med dagens EU förefaller nedanstående ändå att vara en rimlig ståndpunkt.

"Fortsatt kritik mot EU-förslag om bistånd till de sämst ställda
EU-kommissionens förslag om en fond med syftet att dela ut livsmedel och basvaror till de sämst ställda inom EU strider mot närhetsprincipen, eller subsidiaritetsprincipen. Socialutskottet ifrågasätter om detta är bästa sättet att minska fattigdomen i EU. Riksdagen har redan tre gånger tidigare kritiserat liknande förslag.
Kommissionen har nu föreslagit en förordning om att upprätta en europeisk fond för stöd till de mest behövande. Fonden är tänkt att ersätta livsmedelsprogrammen inom EU:s jordbrukspolitik, som upphör efter 2013, och komplettera Europeiska socialfonden. Fonden ska stödja nationella system där livsmedel och basvaror för personligt bruk delas ut till de personer som har det sämst ställt. Syftet är att bidra till att uppnå EU:s mål om att minska fattigdom och social utestängning.
Den svenska regeringen ifrågasätter starkt om kommissionens förslag är i linje med närhetsprincipen, och socialutskottet håller med. Utskottet anser att fattigdom och social utestängning motverkas bäst genom att främja arbete som möjliggör egen försörjning och genom att utveckla sociala trygghetssystem som omfattar hela befolkningen.
Utskottet menar att direkta sociala stödinsatser ska vara ett ansvar för varje EU-land. Det är mest effektivt att varje EU-land utformar och ger stöd till personer som lever i en utsatt situation. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett nytt motiverat yttrande i frågan."
Skicka en kommentar