torsdag 6 december 2012

Bra att risker åtgärdas, men...

Nu har brister upptäckts vid Oskarshamns kärnkraftverk. Det är ju bra att bristerna påtalas innan olycka inträffar. Men visst finns anledning att vara orolig. När kommer brister att inte bli upptäckta?
Till oron bidrar också följande:
"Kärnavfallsfrågan kräver att vi ser på vår egen tid med framtidens blick. Skattsökare eller arkeologer i framtiden kan komma att jaga efter rikedomar, kunskap eller energi utan att veta vad som göms i slutförvaret. Hur kan etikens kunskaper vara till hjälp i kärnavfallsfrågan? Det är avgörande att förstå vilken typ av ansvar den ställer oss inför. Den speciella svårigheten är att ansvaret sträcker sig långt fram i tiden – runt 4 000 generationer."


Skicka en kommentar