torsdag 6 december 2012

Värmesystemmed förnybar energi

Jag brukar efterlysa krafttag fför att stimulera av förnybara energislag. Därför är sådana här beslut glädjande:
"Den 31 december 2012 införs ett system för certifiering av installatörer av vissa värmesystem som drivs med förnybara energislag. Värmesystemen är små pannor och ugnar som drivs med biomassa, solcells- och solvärmesystem, system för ytnära jordvärme samt värmepumpar. Certifieringen ska vara frivillig för installatörerna och får bara utföras av certifieringsorgan som är ackrediterade för uppgiften. Regeringen tänker ge Boverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om de krav som måste vara uppfyllda för att de sökande ska bli ackrediterade som certifieringsorgan eller certifierade som installatörer.
Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut."
Skicka en kommentar