söndag 2 december 2012

Viktbaserad skatt på sopor


Jag engagerade mig mycket under några år i frågan om  andra mer hållbara och miljövänligare vägar för avfallshantering än förbränning.

För att stimulera till avfallsminimering, materialåtervinning och biologiska behandlingsmetoder kanske en särskild viktbaserad skatt på sopförbränning borde införas och som likställer denna typ av förbränning med att deponera sopor. För dioxinproblemet är väl inte löst?

Samarbetet inom EU är oerhört viktigt för att på internationell basis lösa dessa gränsöverskridande problem med dioxinutsläpp. En miljöpolitik med kvalitet värnar kvaliteten på luften vi andas.

-

Skicka en kommentar