tisdag 4 december 2012

Lämna en krånglig organisation

Kommunens organisation och beslutsformer är ständigt föremål för diskussion och översyn. Så ska det vara om det handlar om anpassning till förändringar i omvärlden.

Mitt intryck är emellertid att de många organisationsförändringarna är en konsekvens av att den förra inte blev bra, vilket i sin tur torde bero på att kommunens politiker inte gjort klart för sig vad politisk styrning ska innebära.

Jag skulle vilja se tre principiella ställningstaganden: Minska antalet ansvarsnivåer i tjänstemannaorganisationen, tydliggör vad som är politik och uppmana de anställda till att uttrycka sina synpunkter och att föreslå förändringar.

Politikerna ska inte forma tjänstemannaorganisationen, men ge uppdrag till förändringar när den inte är det effektiva verktyg den ska vara för att genomföra politiken. Beställare och utförare måste i en politiskt styrd organisation innebära att man tydliggör skillnaden mellan politik och profession.

För närvarande finns två slags politiker, utförarpolitiker respektive beställarpolitiker. En sådan ordning går aldrig att göra begriplig. Det är i beställarorganisationen politiken utformas medan utförandet borde vara professionens arena.

Upphör med den förlegade organisation, som nuvarande ordning innebär. Jag vill uppmana till att genomföra det som är grundtanken, nämligen att skilja på politik och verksamhetens utförande. Ekonomin har fått bli allt annat överskuggande. Dock måste konomiska målen, kvalitetsmålen och kvantitetsmålen likställas i uppföljningen.


Skicka en kommentar