måndag 3 december 2012

Struktur, resurser och politik


En inte alltför djärv gissning är att ju snabbare människor får vård desto kortare blir sjukskrivningar och bortavaro från arbeten. Det är i sin tur positivt för både människors privata och för samhällets ekonomi. En väl fungerande primärvård är bra för medborgarna i Uppsala län och innebär att vi utnyttjar skatteintäkterna mer effektivt. Primärvården i vårt län har under nuvarande politiska ledning blivit allt bättre.
Bristerna i sjukvården handlar, i första hand, om köer till specialistsjukvården, ett problem som har med struktur och ekonomiska resurser att göra, men även den politiska styrningen. Det recept som ideligen skrivs ut är omorganisation. Nu styrs landstinget genom vad som benämns beställar-utförarorganisation.

Jag anser att det är motiverat att göra förändringar. Men starta inte en omfattande omorganisationsprocess utan fokusera på problemet, att tydliggöra uppdelningen mellan politik och profession.

Politiker ska lyssna på dem som kan verksamheterna, utforma politiken, lämna till de anställda att sköta verksamheten och göra justeringar när indikatorer visar att målen inte uppfylls.Skicka en kommentar