söndag 2 december 2012

Regeringen enig om energipolitiken


Jag har läst ett nyhetsbrev från Gröna liberaler, Stockholm. Jag tillåter mig att citera. Citatet handlar om det glädjande att regeringen tycks enig om inriktningen. Ingen satsning på icke förnybart. Ingen satsning på energislag, som medför problem, som är olösta. Rimligen kommer inget parti tala om någonting annat än den här inriktningen. 
"Regeringens långsiktiga energipolitiska prioriteringar är att forma ett energisystem som förenar ekologisk hållbarhet med ökad konkurrenskraft och god försörjningstrygghet. Den med energi nära sammankopplade klimatutmaningen är en av våra stora samhällsutmaningar skriver regeringen i sitt senaste nyhetsbrev. Se: www.regeringen.se/sb/d/14468/a/204536 . Man fortsätter så att presentera ett åtgärdsprogram för:
  • Energiforskning
  • Solceller
  • Biogas
  • Nära-noll-energi-byggnader
Energiforskningen kommer de kommande fyra åren främst fokuseras på fem prioriterade områden: att ställa om till fossiloberoende fordonsflotta, att forma ett kraftsystem som klarar att ta emot allt mer förnybar elproduktion, ökad energieffektivitet i bebyggelsen, ökad användning av bioenergi samt energieffektivisering i industrin".
Skicka en kommentar