torsdag 20 december 2012

C och fri invandring

C i Uppsala är övertygat om att när centerstämman beslutar om nytt partiprogram kommer att fortsätta att verka för en hållbar invandring. Och säger att detta betyder nej till fri invandring. Jag gnuggar mina ögon. Vad skriver man i den här insändaren. Den är ett svar på en insändare av en SD-are, som kritiserade arbetsgruppens inom Centern förslag att skriva in i partiprogrammet att C står för fri invandring. Jag förstår ju att det är en SD-ares skyldighet att kritisera en sådan inställning.
När jag hörde om Centerarbetsgruppens förslag blev jag positivt inställd. Nu kanske vi kommer bort från SD - tugget och får en vettig debatt.
Hoppet är nog borta nu. Det är fortfarande det gamla Centern, ett parti, som söker en politik. Orolig blir jag när jag läser meningen i ovan nämnda insändare: "Det glädjer oss att SD stödjer Centerpartiets inriktning....."
Kan det vara så illa att man genom att först tala om fri invandring och sedan om hållbar invandring försöker fria till alla. Sådant bruka dock sällan gå hem.
Center i Uppsala gläds åt att få stöd av SD
Skicka en kommentar