torsdag 13 december 2012

Sveriges avgift trettio miljarder


Nu diskuteras, bland andra, frågan om Sveriges avgift till EU. Jag blev nyfiken och tog reda på fakta., när jag i dag såg i tidningen att Liberala Ungdomdförbundet kritiserat en folkpartist, som röstat ja till att höja den svenska EU-avgiften.

Sverige betalar cirka 30 miljarder kronor om året till EU:s budget och får tillbaka drygt 10-15 miljarder. Eftersom EU-avgiften är högre än återflödet får Sverige rabatt på avgiften.

Sveriges EU-avgift och återflöde 2012

  • Avgift: 31,3 miljarder kronor
  • Återflöde: 13 miljarder kronor från EU
  • Nettoflöde: -18,3 miljarder kronor
EU-avgiften bestäms utifrån Sveriges och de övriga EU-ländernas bruttonationalinkomst (BNI), momsinkomster samt tullar och avgifter vid handel med länder utanför EU. Medlemsländernas avgifter är EU:s viktigaste inkomst och kallas för EU:s egna medel.
Sverige betalar mer än landet får tillbaka
Sverige betalar mer än vad landet får tillbaka från EU i form av stöd och bidrag. Det kallas ibland för att Sverige är en nettobetalare till EU.
En anledning till detta är att Sverige har goda inkomster, bland annat från export av varor till utlandet, jämfört med många andra EU-länder. Stora inkomster innebär en hög BNI och eftersom merparten av EU-avgiften baseras på landets BNI blir Sveriges avgift hög
Skicka en kommentar